Badania psychologiczne kierowców i operatorów
Zapraszamy:

- Kierowców zawodowych, a także osoby ubiegające się o uzyskanie kategorii:
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E,

- Kierowców kategorii B, wykorzystujących pojazd do celów służbowych,

- Osoby skierowane przez Wydział Komunikacji (dawniej przez policję),

- Operatorów sprzętu,

- Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz osoby starające się o uprawnienia.
503 638 378 Psyche - Center,
Plac Żwirki i Wigury 3, Brzesko (dawny dworzec autobusowy, wygodne miejsce parkingowe)